Kaedah penulisan nombor berganda selang  


Penjelasan:
Kotak (A) +kotak (B) =(A)(B)
                                                         Contoh.: 5x3=1(A) + 5(B) = 15(A)(B)

Perhatian: Kaedah ini perlukan anda menulis nombor berturutan seperti diatas.
 Kaedah penambahan gandaan 5 Penjelasan:
Kotak (A) +kotak (B) =(A + B)
                                                         Contoh.: 6 x4 =20(A) + 4(B) = 24(A + B)

Perhatian: Kaedah ini perlukan anda menulis nombor berturutan seperti diatas. Kaedah Susunan Matrik Nombor  (Lajur & Baris) 


Langkah 1: Tulis Nombor 1-10 ikut kaedah susunan Matrik nombor di atas.(Baris demi baris.3 baris sahaja dan nombor lajur akhir diulang di bawah baris baru) sampai no 7 je.Langkah 2: Dari lajur paling Kanan,Tambahkan pasangan nombor bermula dari nombor 1 dan seterusnya (tertib menaik).Langkah 3: Inilah Sifir Tujuh!

Penjelasan: Baca sifir 7X1=7  dari lajur paling kiri ke kanan baris.


Kredit :Blog Cikgu Nora
               Blog Cikgu Naman

"Please Click On Me To Close This Window ! "

Google+ Badge

COMMENT

recent posts